Skip to content

Телефон:

Спорт залдарын пайдалану қызметі:
+7 (7172) 576960 

Хатшы:
+7 (7172) 579950 

Мекен-жай:

010000 ҚР, Астана қ, Тәуелсіздік д, 1/1

Email:

alatau.ss@mail.kz

Жұмыс кестесі:

Күнделікті 9.00дан 22.00дейін